Kinderen

Een sterretje twinkelt aan de hemel

Kinderen zijn in hun beleving van de dood vaak heel onbevangen. Ze zeggen wat ze zien en voelen. Dat kan ontwapenend, steunend en ontroerend zijn. Zij verliezen niet alleen iemand dichtbij, maar ook hun eigen vertrouwde omgeving is in deze periode anders. Er is verdriet en weinig aandacht voor de dagelijkse gang van zaken. Het is juist daarom voor kinderen belangrijk dat ze het afscheid op hun manier kunnen beleven.

We kunnen kinderen het verdriet om een verlies niet besparen. Wel kunnen we ze een ervaring mee geven dat de dood bij het leven hoort en ze op een voor hen passende manier betrekken bij de uitvaart.

Er zijn talloze mogelijkheden om kinderen op hun manier vorm te laten geven aan het afscheid. Wij helpen u daar graag bij. Door samen met de kinderen te praten over hun wensen, hun rol en hun ideeën. Zij zijn nog niet sterk gebonden aan wat ‘hoort’ en kunnen daardoor met bijzondere ideeën komen. Door ze een rol te geven, voelen ze zich erkend en betrokken en dat is vooral bij kinderen belangrijk voor de verwerking van een verlies.