Wie niet voor onaangename financiële verrassingen wil komen te staan, kan zich verzekeringen tegen de kosten voor een uitvaart. Grofweg zijn deze verzekeringspolissen te verdelen in natura verzekeringen en kapitaalverzekeringen.

Natura verzekering

Een natura verzekering wordt ook wel pakketverzekering genoemd. Zo’n verzekering keert uit in goederen en diensten. In zo’n pakket zitten dan o.a. een vastgesteld aantal rouwkaarten, een rouwauto en een standaard kist. Wanneer van dat pakket wordt afgeweken, moet men bijbetalen.

Kapitaalverzekering

In geval van de kapitaalverzekering wordt een overeengekomen maximum bedrag uitgekeerd. Zijn de kosten van een uitvaart lager dan wordt het resterende bedrag niet uitgekeerd. Zijn de kosten hoger dan moet worden bijbetaald.

Unknown-1Vrije keuze

Veel mensen denken dat ze verplicht zijn om de uitvaartondernemer te nemen bij wie ze verzekerd zijn. Dat is niet zo. – Wel is het zo dat bij natura verzekeringen in zo’n geval het pakket diensten wordt omgezet in een geldbedrag. Dit bedrag is vaak lager, waardoor moet worden bijbetaald. Het is ook mogelijk dat de verzekeringsmaatschappij uitkeert op basis van de toegezonden nota van de uitvaart. Per onderdeel wordt dan gekeken wat wel en wat niet wordt vergoed.

Bij kapitaalverzekeringen is de keuze voor een uitvaartondernemer meestal niet van invloed op de uitkering. – Bij sommige verzekeringen moet u het melden als u een andere ondernemer wil dan die in uw woonplaats.

Verzekeraar van toen

Sommige mensen hebben jaren terug een polis afgesloten, maar de verzekeraar van toen bestaat niet meer, die is opgegaan in een ander bedrijf. Bij de Nederlandse Bank NV houden ze een lijst bij van alle opvolgers van niet meer bestaande levensverzekeraars en begrafenisfondsen. Op telefoonnummer 0800 – 0201068 kunt u informatie opvragen of op hun website www.dnb.nl, onder het kopje toezicht. Uw uitvaartondernemer kan dit ook voor u uitzoeken en regelen.

Mocht u nog meer vragen hebben of wilt u uw wensen bespreekbaar maken dan kunt u een afspraak met ons maken. Naar aanleiding van uw wensen maken wij een duidelijke voorlopige kostenbegroting, zodat u weet waar u aan toe bent.