Bij de keuze voor een bepaalde begraafplaats spelen verschillende overwegingen een rol.  In de woonplaats of juist in een andere plaats. Een reguliere begraafplaats waar de graven netjes in een rij liggen of juist op een natuurbegraafplaats waar de graven verspreid  in een soort van bos of park liggen. Een nieuw graf of juist gebruik maken van een familiegraf.
Een andere mogelijkheid is bovengronds begraven. In Zuid-Europese landen heel gebruikelijk en in ons land nog betrekkelijk nieuw. Daarnaast is er per begraafplaats ook een verschil in wat is toegestaan voor wat betreft materialen, vorm en afmetingen van grafmonumenten. Ook de prijs kan een overweging zijn, want er zijn grote verschillen in prijs tussen de begraafplaatsen onderling. Tot slot de plek voor het graf zelf; een beschut plekje bij een boom of juist een plek in de volle zon.
2148b8be91ed8988b6b133f3ad2205fe