Er zijn veel vragen over een begrafenis. De allerbelangrijkste vraag is die over graven. Kiest u voor een eigen, familie- of algemeen graf en wat zijn de verschillen.

Familiegraf

Bij een eigen familiegraf bepaalt de rechthebbende (de langstlevende of een van de kinderen) wie er in het graf wordt bijgezet. Een familiegraf is voor 20 jaar en kan daarna met 10 jaar verlengd worden.

Rechthebbende van een familiegraf

De rechthebbende is in eerste instantie de persoon die opdracht heeft gegeven tot de begrafenis of bijzetting. Later kan dit ook een persoon zijn op wie de grafrechten zijn overgeschreven. De rechthebbende heeft de rechten en plichten die bij het graf horen: de grafrechten. De naam van de rechthebbende wordt vermeld in de graf akte. Hierin staan ook het grafnummer en de gegevens van de persoon (of personen) die in het graf begraven ligt/liggen. Na de begrafenis of bijzetting ontvangt de rechthebbende de graf akte van de gemeente.

Rechten van de rechthebbende
• bepalen wie er in het graf begraven mag worden
• vergunning grafmonument aanvragen en laten plaatsen • de grafrechten verlengen en/of overdragen
• informatie opvragen over het graf

Plichten van de rechthebbende
• het graf onderhouden
• zorgen voor de bekendheid van actuele adresgegevens. Omdat dit nogal eens misgaat, vraagt de uitvaartbegeleidster tegenwoordig om het BSN nummer van de rechthebbende. De gemeente kan dan altijd de rechthebbende traceren.

Algemeen graf

Bij een algemeen graf bepaalt de Gemeente wie er in het graf wordt bijgezet. Dit graf is voor 10 jaar en kan niet verlengd worden.

Wij informeren u graag over de mogelijkheden en verschillen. De keuze die u maakt, past bij een persoonlijke uitvaart.