Wat moet er allemaal geregeld worden?

Na de uitvaart vindt een nazorggesprek plaats. Zo nodig informeren wij u over grafmonumenten, urnen, herdenkingssieraden en dankbetuigingen.
Voor nazorg op maat, beginnend bij ieders persoonlijke hulpvraag, werken wij samen met Nunazorg. Nunazorg helpt met het vinden van handige informatie, wijst u op organisaties die u verder kunnen helpen en ondersteunt u met het maken van afspraken met eventuele hulpverleners

Vragen en emoties

Verlies van een dierbare is ingrijpend en betekent altijd verandering. “Waar moet ik beginnen?”, “Wat vang ik nu met mijn leven aan?”, “Wat heb ik allemaal te regelen?” zijn vragen die mensen stellen nadat ze een verlies hebben geleden. Niet iedereen kan zelf met deze vragen uit de voeten.

Nunazorg helpt u, als u daar behoefte aan heeft, een antwoord te vinden op praktische vragen en met eventuele emotionele hulpvragen zoals: “Is het normaal wat ik nu ervaar?” en “Hebben anderen dit ook?”

Samenwerking met (na)zorgverleners

Afhankelijk van de vraag gaat Nunazorg op zoek naar passende hulp. Dat kan een verwijzing zijn naar handige informatie. Ook bemiddelt Nunazorg tussen nabestaanden en (na)zorgverleners. Wij werken samen met onder meer:
▪ Gemeenten
▪ Welzijnsorganisaties
▪ Vrijwilligersorganisaties
▪ (Alternatieve) dienstverleners
▪ Ouderenbonden
▪ Geloofsgemeenschappen

Praktische ondersteuning

Het kan zijn dat het geleden verlies een praktische hulpvraag oproept. Nunazorg regelt in overleg met nabestaanden onder meer ondersteuning op het gebied van:
▪ Administratieve zaken na een overlijden
▪ Hulp in de huishouding/thuiszorg
▪ Klussen in en rondom huis
▪ Vervoersproblemen
▪ Kinderopvang
▪ Algemene administratieve/financiële ondersteuning
▪ Grafverzorging
▪ Computerondersteuning
▪ Fiscale en juridische vragen
▪ Woningontruiming

Emotionele ondersteuning

Het kan ook voorkomen dat er na het eerste contact behoefte is aan verdere emotionele ondersteuning. Afhankelijk van de persoonlijke vraag, informeert Nunazorg de nabestaanden over de mogelijkheden op dit gebied.

U kunt Ligthart Uitvaartzorg vragen naar werkwijze en een algemene checklist waar u aan voor-tijdens en na de uitvaart aan moet denken.