Wat is rouw?

Zonder liefde is er geen rouw. Een rouwperiode is voor veel mensen een intense en moeilijke periode. Ieder mens neemt op zijn of haar eigen manier afscheid. Er zijn geen vaste regels voor en er kunnen allerlei gevoelens naar boven komen, zoals ver- driet, ontkenning, boosheid, onmacht, jaloezie, twijfel, schuldgevoelens, angst of verwar- ring, maar misschien ook wel opluchting. Deze gevoelens en de tranen horen bij rouw. Het verlies verandert je leven.

 

Hoe verwerk je je verdriet?

Iedereen maakt weleens ingrijpende verliezen mee: niet alleen door de dood maar ook door het leven. Verlies van werk, van een huwelijk, van vriendschap, van gezondheid zijn voorbeelden van betekenisvolle verliezen. Ook de verliezen die wij ervaren door de natuurlijke loop van het leven, zoals wanneer de kinderen het ouderlijk huis verlaten of bij het afsluiten van het arbeidzame leven, kunnen ingrijpend zijn. Eén van de ingrijpendste verliezen is het verlies van een dierbare door overlijden. Aandacht voor rouwprocessen is belangrijk om de weg naar aanvaarding en heling te kunnen vinden. Het helingsproces heeft tijd nodig.

 

Verwerkingsboek

We weten dat rouw na een overlijden, echtscheiding of ander verlies zwaar is. Om deze reden heb ik een verwerkingsboek gemaakt over rouw en nazorg met daarin tips en ruimte om het verlies van je af te schrijven. Als u schrijft, vertrouwt u uw gevoel, verdriet, emoties en herinneringen toe aan het papier. Dit kan u steun geven in deze moeilijke periode. Het is een lange weg, maar met elkaar komen we er wel.

Het is geen leesboek, geen dagboek maar een verwerkingsboek. Om herinneringen, gevoelens en emoties tijdens een periode van verlies aan toe te vertrouwen. Want ‘rouw’ is niet over na een week, maand of een jaar. Daar gaan alle seizoenen overheen.

Bestellen

Het boek is te bestellen via: https://www.ligthartuitvaartzorg.nl/winkel/

Op 18 juni jl. tijdens het festival van BouleVaart heb ik het eerste exemplaar uitgereikt aan een zeer goede vriendin Els Vriese. Zij heeft mij geïnspireerd en gemotiveerd om dit boek uit te geven. De uitreiking is vastgelegd in onderstaand filmpje.